Saveti

 

Tipovi biljaka

Koji su to najčešći tipovi biljaka u našim krajevima u odnosu na način gajenja, morfologiju, životni vek...

 

Odabir biljaka

Pre samog odlaska u kupovinu pametno je da napravite pejzažni plan ili skicu vaše bašte. Potrebno je da se upoznate sa veličinom biljke koju želite da nabavite, sa njenim osobinama kao i uslovima nege...

 

Drenaža

Drenaža ili drenažni sistem predstavlja sistem kanala, koji  ima funkciju da izvede suvišnu vodu sa zelene površine, koja najčešće nastaje nakon obilne kiše...

 

Zemljište

Na pravilan rast i razvoj biljaka veoma utiče i kvalitet zemljišta u kome one rastu. Njegove fizičke, hemijske i biohemijske osobine...

 

Zalivanje biljaka

Biljkama je za život neophodna voda jer one vrše transpiraciju. One uzimaju vodu sa mineralnim materijama iz zemljišta, a zatim je odaju preko listova i grana u atmosferu, tako snabdevaju sebe sa hranljivim materijama...

 

Sadnja

Pravilna priprema zemljišta i sama sadnja su jako bitni, kako bih se zadovoljile potrebe za rastom i razvojem biljke. Kako se izvodi pravilna sadnja?

 

Malčiranje

Malčiranje predstavlja prekrivanje površine zemljišta posebnim materijalom, koji umanjuje temperaturne minimume i maksimume zemljišta, sprečava pojavu korova...

 

Đubrenje

Đubrenje biljaka ne bi trebalo da se primenjuje svake godine , misleći da je za zdravu biljku godišnje đubrenje neophodno. Đubrenje ne obezbeđuje biljkama hranu...

 

Orezivanje biljaka

Sve drvenaste biljke imaju potrebu za orezivanjem. Kako pravilno izvesti orezivanje?

 

SavetiTipovi biljaka Odabir biljakaDrenaža Zemljište Zalivanje biljaka SadnjaMalčiranjeĐubrenje Orezivanje biljaka

Pocetna Proizvodi Navodnjavanje Galerija Kontakt Saveti