Saveti Zemljiste

ZEMLJIŠTE

Na pravilan rast i razvoj biljaka veoma utiče i kvalitet zemljišta u kome one rastu. Njegove fizičke, hemijske i biohemijske osobine.
Da bih se pouzdano utvrdio kvalitet zemljišta neophodno je da se izvrši pedološki test. Njime će se utvrditi struktura zemljišta, ph vrednost i koncentracija mikro i makro elemenata u zemljištu.
Postoji dva načina za ispitivanje zemljišta i to:

• Test u kućnjoj varijanti
   Ph test i pedološki test koji se prodaju sa uputstvom i jednostavni su za upotrebu.

• Laboratorije za ispitivanje zemljišta
   Laboratorije pružaju pouzdanije podatke od onih iz kućnih testova za  
  određenu novčanu nadoknadu, sa preporukom za đubrenje.

Najpoželjniji odnos faza zemljišta je 45% mineralne materije, 5 % organske materije i po 25 % vode i vazduha. Ovakav balans je najoptimalniji za pravilan i neometen razvoj korenovog sistema biljaka.

 

Faze zemljista

 

Fizičke osobine zemljišta su mehanički sastav, tekstura, struktura, vodno-vazdušni režim i dr. Mehanički sastav predstavlja odnos veličina čestica zemljišta od kojih su za zelene površine najbitnije one ispod 0,2 mm (2000 µm), pesak, glina i prah, računajući da su iz zemljišta odstranjeni krupni fragmenti. Povoljan odnos ove tri frakcije je veoma bitan za regulisanje vodno-vazdušnog režima zemljišta, usvajanja hranljivih materija, dobre dreniranosti, a samim tim i pravilnog rasta i razvoja biljke. Loš balans ovih frakcija u zemljištu je potrebno ispraviti korekcijom teksture. Srednja finoća čestica zemljišta je najoptimalnija.Višak gline u zemljištu rezultira smanjenjem zapremine zemljišnih pora, a samim tim i otežano kretanje vode. Veći procenat peska u zemljištu poboljšava protok vode i vazduha kroz zemljišne pore, ali i povećava dreniranost te je takvo zemljište neophodno intenzivnije polivati  (zemljište golf terena sadrži 60% peskovite frakcije). 

 

Finoca teksture zemljistaTeksturni trougao


Zemljište zelenih površina je često izloženo površinskim pritiscima koji izazivaju njegovog sabijanja. To vodi ka smanjenju zapremine pora, što utiče na razvoj koren biljke. Zato je potrebno vršiti godišnju obradu zemljišta. Ašov, motika i dr. su osnovni alati za ovu radnju. Oko svake biljke , jednom ili više puta godišnje, pazeći da se ne ošteti koren, je potrebno izvršiti riljanje i usitnjavanje zemljišta.


Popravljanje teksture i obrada zemljišta su korisni u pogledu:

• Bolja dekompozicija organske materije

• Bolja aeracija zemljišta i mikrobiološka aktivnost oslobađanja CO2

• Bolje iskorišćavanje vlage u zemljištu

• Povećava se otpornost na sušu

• Bolja penetracija vode u zemljište i smanjenje erozije

• Efikasnije usvajanje hranjljivih elemenata iz zemljišta

• Koren biljaka se brže razvija, zdraviji je i veće zapremine

• Oslobađanje hranljivih materija koje inače ne bih bile dostupne biljkama

• Manji gubitak hranljivih materija izazvan ispiranjem

• Manji procent gljiva izazivača bolesti biljaka

• Manje korova

Elementarni sastav zemljišta:

• makroelementi Ca, Mg, K, Na, Fe;

• mikroelementi Cu, Zn, Mn, Co, Mo, B;

• teški metali Pb, Cd, Ni, Cr, As, Hg

Optimalna ph vrednost zemljišta je 6-6.8 ph, rhododendron 4.5-6 ph, ali ona varira u zavisnosti od vrste bijke i utiče na usvajanje hranljivih elementa iz zemljišta.
Jasno je da boja cvetova hortenzije varira od ružičaste do plave u zavisnosti od ph vrednosti zemljišta.

Hydrangea macrophylla

Ph vrednost je moguće korigovati određenim preparatima u količinama datim u tabeli. 

Tabela 5


Postojanje organske materije u zemljištu je veoma bitno za razvoj biljaka. Raspadanjem organske materije dejstvom aerobnih i anaerobnih bakterija dolazi do stvaranja humusa (huminske i fulvo kiseline) koji je kao takav zadnja faza dekompozicije organske materije u zemljištu i predstavlja glavni izvor hranljivih elemenata za biljke. Humus je takođe u stanju da upije veliku količinu vode, nabubri, uveća zapreminu zemljišnih pora, a samim tim i  poveća korisnu vodu dostupnu biljkama. Optimalna količina organske materije u zemljištu bih trebala da bude 5% od ukupne zapremine zemljišta.


Organsku materiju je poželjno godišnje unositi u zemljište i to u obliku:

• prevreli stajnjak (ovčiji, konjski, golubiji…)

• glistenjak

• treset (beli, crni)

• koštano i krvno brašno

• razne vrste komposta itd…

 

SavetiTipovi biljaka Odabir biljakaDrenaža Zemljište Zalivanje biljaka SadnjaMalčiranjeĐubrenje Orezivanje biljaka

Pocetna Proizvodi Navodnjavanje Galerija Kontakt Saveti